Inżynieria i Technologie Materiałowe

TO DAJĄCY OGROMNE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE KIERUNEK STUDIÓW
PROWADZONY NA WYDZIALE MECHANICZNYM TECHNOLOGICZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ.
TO PERSPEKTYWA WYBORU STUDIOWANIA SPOŚRÓD 3 TOPOWYCH ŚCIEŻEK/PROFILI NA STUDIACH I STOPNIA (INŻYNIERSKICH),
ORAZ Z KILKU ELITARNYCH SPECJALNOŚCI NA STUDIACH II STOPNIA (MAGISTERSKICH)
ORAZ DOSTĘP DO UNIKALNEJ APARATURY I URZĄDZEŃ NA NAJWYŻSZYM ŚWIATOWYM POZIOMIE,
ZGODNYM ZE STANDARDEM PRZEMYSŁU 4.0.
TO TAKŻE MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W STAŻACH I PRAKTYKACH PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE I ZAGRANICĄ
LUB ROZPOCZĘCIA KARIERY NAUKOWEJ NA STUDIACH III STOPNIA (DOKTORANCKICH)

ULOTKA

Inżynieria i Technologie Materiałowe

mamy najlepiej wyposażone laboratoria w kraju,
studiując na naszym kierunku zdobędziesz kompetencje
w standardzie zgodnym z wymaganiami przemysłu 4.0

ULOTKA

Inżynieria i Technologie Materiałowe

świetnie wyszkolona kadra, łącząca wysokie kwalifikacje naukowe
z praktyką zdobytą dzięki współpracy z przemysłem
pozwoli ci na efektywny rozwój

ULOTKA

Inżynieria i Technologie Materiałowe

możesz aktywnie uczestniczyć w pracach ponad 40 kół naukowych
o profilu dostosowanym do obecnych potrzeb rynku,
w których będziesz stawiać pierwsze kroki jako młody naukowiec

ULOTKA

Inżynieria i Technologie Materiałowe

ponad 40 unikatowych szkoleń rocznie,
organizowanych dla studentów i naszych pracowników,
dzięki którym zdobędziesz cenne na rynku pracy umiejętności
i poznasz nowy fascynujący świat

ULOTKA

Inżynieria i Technologie Materiałowe

stając się naszym studentem nabywasz prawa swobodnego korzystania
z bogatej darmowej biblioteki profesjonalnego oprogramowania

ULOTKA

Inżynieria i Technologie Materiałowe

Decydując się na studia u nas masz szanse uczestniczyć
w licznych konferencjach i warsztatach w Polsce i na całym świecie

ULOTKA

Inżynieria i Technologie Materiałowe

czekają na Ciebie liczne programy wymiany międzynarodowej
np. Erasmus+, DAAD, Fundacja Fulbright, Visegrad Fund

ULOTKA

Inżynieria i Technologie Materiałowe

będziesz korzystać z nowoczesnego kampusu,
z bogatą ofertą sportową kulturalną i rozrywkową

ULOTKA
Prev
Next
dni
godzin
minut
sekund

Rekrutacja na studia

UWAGA! Podczas rekrutacji na Politechnikę Śląską ważne jest, żeby wybrać zarówno kierunek jak też wydział Uczelni. Kierunek Inżynieria i Technologie Materiałowe zgodnie z przedstawionymi na stronie informacjami prowadzimy na Wydziale MECHANICZNYM TECHNOLOGICZNYM Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
ZOBACZ ABC REKRUTACJI:

REKRUTACJA
  • POLITECHNIKA ŚLĄSKA

  • INŻ. i TECHN. MATERIAŁOWE

  • WYDZIAŁ MT


Wybierając kierunek Inżynieria i Technologie Materiałowena Wydziale MT Politechniki Śląskiej w Gliwicachzachowujesz możliwość wyboru ścieżek dyplomowaniakażda z nich to inny obszar tematycznyswoją ścieżkę wybierzesz dopiero podczas studiów.


DLACZEGO
warto u nas studiować?

Inżynieria i Technologie Materiałowe to dający ogromne możliwości zawodowe, nowoczesny kierunek studiów, przygotowany dla osób, które chcą wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy, prowadzony na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. To perspektywa wyboru studiowania spośród 3 topowych ścieżek/profili na studiach I stopnia (inżynierskich) oraz z kilku elitarnych specjalności na studiach II stopnia. To dostęp i możliwość korzystania z unikalnej aparatury i urządzeń skonfigurowanych na najwyższym możliwym światowym poziomie. To także perspektywa uczestnictwa w stażach i praktykach przemysłowych oraz dydaktycznych w Polsce, jak i za granicą, a także możliwość rozpoczęcia kariery naukowej na studiach III stopnia (doktoranckich).

Inżynieria i Technologie Materiałowe to szeroki dostęp do wysokopłatnych zawodów, nasza kadra potrafi przekazywać wiedzę w sposób zrozumiały i ciekawy, a nasze wyposażenie pozwala nabyć cenne i użyteczne umiejętności.

Mamy najlepiej wyposażone laboratoria w kraju. Studiując na naszym kierunku zdobędziesz kompetencje w standardzie zgodnym z wymaganiami przemysłu 4.0. Niewątpliwą zaletą wszystkich naszych ścieżek dyplomowania i specjalności jest realizacja części zajęć w trybie projektów grupowych i projektowo zorientowanego nauczania- najnowocześniejszych form realizacji programu studiów.

Świetnie wyszkolona kadra, łącząca wysokie kwalifikacje naukowe z praktyką zdobytą dzięki współpracy z przemysłem pozwoli Ci na efektywny rozwój.

Możesz aktywnie uczestniczyć w pracach około 20 kół naukowych o profilu dostosowanym do obecnych potrzeb rynku, w których będziesz stawiać pierwsze kroki jako młody naukowiec.

Ponad 40 unikatowych szkoleń rocznie, organizowanych dla studentów i naszych pracowników, dzięki którym zdobędziesz cenne na rynku pracy umiejętności i poznasz nowy fascynujący Świat.

Stając się naszym studentem nabywasz prawa swobodnego korzystania z bogatej darmowej biblioteki profesjonalnego oprogramowania.

Decydując się na studia u nas masz szanse uczestniczyć w licznych konferencjach i warsztatach w Polsce i na całym Świecie.

Czekają na ciebie liczne programy wymiany międzynarodowej np. ERASMUS+, DAAD, FUNDACJA FULBRIGHT, VISEGRAD FUND, CEEPUS, COPERNICUS, EUREKA i wiele innych. Posiadamy też liczne własne porozumienia o współpracy oraz wymianie studentów z licznymi ośrodkami zagranicznymi.

Będziesz korzystać z nowoczesnego kampusu, z bogatą ofertą sportową kulturalną i rozrywkową.

ŚCIEŻKI DYPLOMOWANIA NA I STOPNIU STUDIÓW:
inżynieria biomateriałów

Jeśli interesujesz się anatomią człowieka oraz lubisz pomagać osobom chorym i niepełnosprawnym, a przy okazji chciałbyś zajrzeć w głąb wybranego materiału, aby zobaczyć najdrobniejsze szczegóły jego budowy, to właśnie tutaj i teraz możesz zrealizować swoją pasję. Wybierając studia na kierunku Inżynieria i Technologie Materiałowe w ścieżce dyplomowania „inżynieria biomateriałów” masz szansę wspomagać medycynę i pokrewne jej dziedziny poprzez nieograniczony dostęp do jednych z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych laboratoriów materiałowych i inżynierii biomedycznej w Polsce.

W ramach oferowanej ścieżki, w ciekawy sposób łączymy zagadnienia materiałowe z podstawami wiedzy medycznej, wspomaganej komputerowym projektowaniem i wytwarzaniem nowoczesnych biomateriałów, aparatury medycznej czy narzędzi chirurgicznych i wielu innych. W ten sposób Student ma dostęp do interdyscyplinarnej wiedzy związanej ze zrozumieniem procesów zachodzących w mikrostrukturze materiału oraz potrafi określić skutki oddziaływania biomateriału w kontakcie z tkanką żywą. Tego typu specjaliści, łączący interdyscyplinarną wiedzę biomedyczną i materiałową, są poszukiwani na obecnym rynku pracy, ponieważ poprawa jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń jest obecnie priorytetowym celem na całym świecie.

Kariera: projektowanie i wytwarzanie biomateriałów, bioinżynieria, inżynieria stomatologiczna, inżynieria implantów, implantologia, narzędzia CAD/CAM, specjalista doboru materiałów, projektant, laborant, ochrona korozyjna, badania jakości wyrobów, nadzór procesów produkcji.

Studenci w odpowiedzi na postawiony problem (bez zasugerowania rozwiązania) sami wybierają „drogę”, kreują grupę projektową, określają zakres prac, dokonują podziału kompetencji, wybierają narzędzia i sposób prezentacji. Efektem zaangażowania Studentów w realizację badań naukowych, obejmującego działania kół naukowych, realizację projektów i prac dyplomowych są wspólne publikacje studentów i pracowników naukowych. Doświadczenia wynikające z tej współpracy są podstawą do podejmowania nowych projektów badawczych dotyczących biomateriałów i inżynierii materiałowej.

Nasi absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę i wszechstronne umiejętności do innowacyjnych działań związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i dystrybucją różnych grup materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, w tym biomedycznych i stomatologicznych oraz związanych z projektowaniem, produkcją, eksploatacją i serwisowaniem maszyn, urządzeń, układów mechatronicznych i systemów nanostrukturalnych. Specjaliści w tym zakresie są bardzo często poszukiwani zarówno przez małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa wielu gałęzi przemysłu, m.in. ceramicznego, tworzyw sztucznych, sprzętu bioinżynieryjnego, a także przez jednostki doradcze, projektowe, konstrukcyjne i technologiczne.

Nasi absolwenci są również poszukiwani na rynku pracy jako specjaliści w charakterze: inżynier ds. wsparcia technicznego, inżyniera materiałowego, inżyniera procesu, specjalista ds. wdrożeń, konstruktor, specjalista ds. ofertowania, wdrożeniowiec timeline, ekspert ds. badań i rozwoju, specjalista ds. kontroli jakości, inżynier ds. badań i rozwoju.

Dalsze pogłębianie wiedzy z zakresu inżynierii materiałów funkcjonalnych możliwe jest na studiach drugiego stopnia magisterskich, realizowanych na kierunku Inżynieria i Technologie Materiałowe, zarówno w języku polski jak i angielskim.

biotechnologia
biomateriały

ŚCIEŻKI DYPLOMOWANIA NA I STOPNIU STUDIÓW:
inżynieria powierzchni i technologie spawalnicze

Jeżeli interesujesz się majsterkowaniem, chcesz zajrzeć w głąb materii, jeśli Twoje zainteresowania zawodowe skupiają się wokół nowoczesnych technik zabezpieczania i łączenia materiałów, jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego jeden materiał można zastosować na bolid formuły 1, a inny nie lub jaki materiał najlepiej sprawdzi się w projektowanym urządzeniu lub aplikacji, to właśnie teraz możesz znaleźć odpowiedź na te i wiele podobnych pytań. Wybierając studia na kierunku Inżynieria i Technologie Materiałowe w ścieżce dyplomowania „inżynieria powierzchni i technologie spawalnicze” właśnie rozpocząłeś nową przygodę swojego życia, którą będziesz realizować i rozwijać poprzez szeroki dostęp do jednych z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych laboratoriów materiałowych w Polsce i na Świecie.

W ramach oferowanej specjalności, w interesujący sposób łączymy zagadnienia materiałowe i technologiczne, istotne z punktu widzenia zabezpieczenia powierzchni danego produktu, poznajemy budowę wewnętrzną materiałów, a także określamy wpływ parametrów procesu technologicznego, między innymi spawania/zgrzewania/lutowania/przetapiania/stopowania i inne na zmiany struktury i własności złączy. W ten sposób Student ma dostęp do interdyscyplinarnej wiedzy związanej ze zrozumieniem procesów zachodzących w mikrostrukturze i na powierzchni materiału, posiada umiejętności pozwalające ocenić wpływ parametrów procesu na odporność mechaniczną i użytkowo, m.in. korozyjną, temperaturową, ścieraną nowoczesnych materiałów metalicznych, kompozytowych, polimerowych i ceramicznych, a także potrafi obsługiwać nowoczesne urządzenia, roboty i symulatory, stosowane w technologiach obróbki powierzchniowej i spawalniczych. Tego typu specjaliści, łączący wszechstronną wiedzę materiałową i technologiczną są szczególnie poszukiwani na obecnym rynku pracy w sektorze profesjonalnym, naukowym i technicznym.

Kariera: projektowanie i wytwarzanie, wyższy nadzór spawalniczy, motoryzacja, innowacje produktowe, narzędzia CAD/CAM, nowe technologie materiałowe, w tym technologie łączenia, diagnostyka, badania materiałowe, powłoki ochronne, fotowoltaika, obróbka powierzchniowa, prace projektowe, przemysł 4.0, kontrola jakości.

Wieloletnia współpraca z przemysłem zaowocowała nie tylko unowocześnieniem treści realizowanych przedmiotów w ramach specjalności inżynieria powierzchni i technologie spawalnicze, ale pozwoliła na objęcie patronatem poszczególnych projektów realizowanych z udziałem studentów. Ta współpraca to również wspólna realizacja prac przejściowych i dyplomów, co znacznie zbliża studentów do przyszłych pracodawców. Celem bogatego programu praktyk jest nabycie nowych umiejętności oraz stałe podwyższanie kompetencji.

Nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami, chętnie zatrudnianymi we wszystkich dziedzinach przemysłu. Zagadnienia materiałowe i procesy spawalnicze to bardzo dynamicznie rozwijająca się gałąź nauki. Uzyskane kompetencje, dzięki dostępowi do najnowszej bazy laboratoryjnej umożliwią studentom szybkie odnalezienie się na rynku pracy, a w szczególności przygotowanie do pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach z różnych branż przemysłu

Nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy jako specjaliści w charakterze: technolog, inżynier ds. testów, inżynier ds. wsparcia technicznego, inżynier materiałowy, inżynier procesu, specjalista ds. wdrożeń, doradca techniczno-handlowy, inżynier ds. ciągłego doskonalenia, inżynier konstruktor– konstrukcje stalowe, konstruktor, specjalista ds. ofertowania, wdrożeniowiec timeline (produkcja), ekspert ds. badań i rozwoju, specjalista ds. kontroli jakości, inżynier ds. badań i rozwoju, inżynier ds. technicznego utrzymania ruchu, project engineer/manager, mechanical (design) engineer, mechanical structures project engineer, engineering technician, senior engineer, inżynier spawalnik, inżynier mechanik – technologia mechaniczna.

Dalsze pogłębianie wiedzy z zakresu inżynierii powierzchni i technologii spawalniczych możliwe jest także na studiach drugiego stopnia realizowanych na kierunku Inżynieria i Technologie Materiałowe, dla osób chcących pracować w zespołach międzynarodowych, prowadzonych także w języku angielskim.

biotechnologia
biomateriały

ŚCIEŻKI DYPLOMOWANIA NA I STOPNIU STUDIÓW:
inżynieria materiałów funkcjonalnych

Jeśli interesuje Cię budowa materiałów, jeżeli chcesz wiedzieć, co to jest grafen lub ogniwo fotowoltaiczne, to teraz możesz dotknąć i zajrzeć w głąb tej materii. Wybierając studia na kierunku Inżynieria i Technologie Materiałowe w ścieżce dyplomowania „inżynieria materiałów funkcjonalnych” właśnie rozpocząłeś nową przygodę swojego życia, którą będziesz realizować poprzez szeroki dostęp do jednych z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych laboratoriów materiałowych w Polsce i na Świecie.

W ramach oferowanej ścieżki łączymy zagadnienia związane z nowoczesnymi materiałami funkcjonalnymi, m.in. materiałami dla fotowoltaiki, elektroniki, materiałami z pamięcią kształtu oraz najnowszymi osiągnięciami w zakresie nanomateriałów. W ten sposób Student ma dostęp do interdyscyplinarnej wiedzy związanej ze zrozumieniem procesów zachodzących w mikrostrukturze i nanostrukturze materiału oraz potrafi określić wpływ parametrów różnych procesów technologicznych na zmiany struktury i własności materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych. Tego typu specjaliści z innowacyjną wiedzą materiałową są poszukiwani na obecnym rynku pracy, ponieważ stanowią przyszłość wielu gałęzi przemysłu. Według prognoz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości obecny czas będzie czasem specjalistów. Najbardziej poszukiwani będą pracownicy na rynku informatycznym i telekomunikacyjnym, a także osoby, których praca związana jest z biotechnologią, energetyką oraz nanotechnologią.

Kariera: fotowoltaika, materiały dla elektroniki, nanomateriały, wykorzystywane w procesach produkcyjnych niemal wszystkich branż przemysłu, badacz/naukowiec, wynalazca, innowator, jednostki naukowo-badawcze, prace projektowe, technolog procesu, badania materiałowe, specjalista doboru materiału i metod badawczych.

Program kształcenia na profilu „inżynieria materiałów funkcjonalnych” obejmuje wiele innowacyjnych i nowatorskich zagadnień dotyczących m.in. nanomateriałów, materiałów nanostrukturalnych, biomateriałów, technologii kształtowania i zaawansowanych badań struktury oraz własności materiałów inżynierskich, w tym nanostrukturalnych, inżynierii wytwarzania i inżynierii powierzchni, projektowania z wykorzystaniem technik 3D, technologii laserowej obróbki powierzchni, komputerowej nauki o materiałach i wieloskalowego modelowania struktury.

Nasi absolwenci dzięki integracji zdobytej wiedzy i umiejętności rozwiązywania złożonych problemów dotyczących doboru materiałów, ich projektowania i wytwarzania oraz obsługi najnowocześniejszej aparatury badawczej są poszukiwani na obecnym rynku pracy. Jasno rysuje się, wiec obraz najbliższej przyszłości rynku pracy i pożądanych specjalności i umiejętności. Oczywistym staje się fakt, że polscy pracownicy nie widzą w nowych technologiach rywala, a sojusznika i mają świadomość konieczności rozwoju umiejętność. Stała współpraca z przemysłem i jednostkami naukowo-badawczymi to również wspólna realizacja prac dyplomowych i projektów, co znacznie zbliża Studentów do przyszłych pracodawców. Celem bogatego programu staży i praktyk jest nabycie nowych umiejętności oraz poszerzenie kompetencji, jak również możliwość podjęcia pracy w wybranych firmach czy jednostkach badawczych.

Nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy jako specjaliści w charakterze: inżynier produktu/application engineer, inżynier ciągłego doskonalenia, inżynier jakości – specjalista ds. systemów zarządzania, inżynier - specjalista ds. technologii, inżynier absolwent w dziale oprzyrządowania produkcji, specjalista ds. procesu produkcyjnego, technolog procesu wytwarzania, inżynier ds. badań i rozwoju produktów/ R&D products engineer, specjalista ds. technicznych dz. inwestycji i rozwoju/inżynier wsparcia technicznego, inżynier ds. rozwoju OZE/ specjalista ds. fotowoltaiki/ projektant instalacji fotowoltaicznych/ koordynator projektów instalacji fotowoltaicznych, doradca klienta/menager ds. sprzedaży, inżynier serwisu.

Dalsze pogłębianie wiedzy z zakresu inżynierii materiałów funkcjonalnych możliwe jest na studiach drugiego stopnia magisterskich, realizowanych na kierunku Inżynieria i Technologie Materiałowe, zarówno w języku polski jak i angielski.

komputerowa nauka o materiałach
projektowanie CAD CAM

Akademia

Druku

3D

ZAPRASZA

DLA UCZNIÓW klas maturalnych

II EDYCJA: ZAPISY TUTAJ!

Ruszyła Akademia druku 3D!

Zapraszamy maturzystów do skorzystania z nowatorskiego cyklu warsztatów obejmujących praktyczne warsztaty z druku 3D stanowiące podróż w świat nowoczesnych materiałów i technik przyrostowych. Akademia Druku 3D to program stworzony z myślą o młodych ludziach -uczniach klas maturalnych, zainteresowanych nowoczesnymi materiałami, metodami projektowania 3D i druku 3D. Naszych kursantów w wypełnionej praktycznymi zajęciami formie wprowadzimy w świat druku 3D oraz zaproponujemy zainteresowanym dalszą współpracę z nami nad własnymi projektami. Program kursu obejmie praktyczne umiejętności projektowania w oprogramowaniu CAD 3D, druku 3D, a także pomiary właściwości materiałów uzyskanych z wykorzystaniem technologii druku (wykonamy pomiary twardości, wytrzymałości na rozciąganie a także zobaczymy ich strukturę pod mikroskopem). Kurs dla uczniów jest bezpłatny. Kurs jest organizowany w ramach akcji edukacyjnej nowego kierunku studiów „Inżynieria i Technologie Materiałowe” otwartego na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej.

Technologie druku 3D stają się jednym z najważniejszych elementów rozwoju gospodarki opartej na koncepcji Przemysłu 4.0. Praktyczna znajomość technik projektowania opartego o oprogramowanie CAD oraz druku 3D staje się jedną z kluczowych kompetencji przy planowaniu kariery zawodowej w obszarze technologicznym i atutem pozwalającym na lepszy start zawodowy. Praktyczne umiejętności uzupełnione wiedzą o istocie funkcjonowania tych technologii pozwalają tez na łatwiejszą i efektywniejsze rozpoczęcie studiów na wielu kierunkach technicznych.

Zajęcia odbywać się będą w budynku głównym Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego 18A. Przewidujemy kurs składający się łącznie z 8 godzin praktycznych warsztatów. Kursanci zapoznają się z technikami druku 3D, ale także projektowania opartego o oprogramowanie CAD. Dodatkowo naszym kursantom uchylimy drzwi do Laboratorium Badania Materiałów. Kurs podzielono na 2 czterogodzinne bloki odbywające się w kolejne soboty. Zajęcia będą miały charakter kameralny i zorganizowane zostaną tak, aby wszyscy uczestnicy pracowali bezpośrednio przy urządzeniach. Odbycie kursu zostanie poświadczone certyfikatem. Pierwsza edycja kursu odbyła się w marcu, drugą edycję zaplanowaliśmy na kwiecień 2022: dwie kolejne soboty 2.04.2022 i 9.04.2022 (godz. 9.00 - 13.00), zapisy TUTAJ!

Nowatorski program warsztatów dla uczniów klas maturalnych. Druk 3D oraz projektowanie oparte o oprogramowanie CAD. Kameralny charakter zajęć i bezpośredni dostęp do urządzeń. Kurs dla uczniów jest bezpłatny.

Przewidujemy wyłącznie indywidualny udział uczniów zainteresowanych tematyką kursu. Nie przewidujemy udziału grup zorganizowanych, ale ze względu na wartościowy charakter i często poszukiwany przez uczniów zakres tematyczny kursu, zachęcamy szkoły do przekazania informacji poprzez wychowawców/nauczycieli techniki lub informatyki. Zapisy odbywać się będą w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza

druk 3D
druk 3D
druk 3D
druk 3D
druk 3D
druk 3D
druk 3D
druk 3D
druk 3D
druk 3D
druk 3D

Akademia

Inżynierii Materiałowej

i Technologii

ZAPRASZA

DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

PODZIAŁ NA SEKCJE

Akademia Inżynierii Materiałowej i Technologii

PROGRAM DLA SZKÓŁ ŚREDNICH

Politechnika Śląska -zajęcia, wykłady dla uczniów szkół średnich

Akademia Inżynierii Materiałowej i Technologii to projekt stworzony z myślą o zdolnych młodych ludziach i kreatywnych nauczycielach. To pierwsza na taką skalę inicjatywa w dziedzinie inżynierii materiałowej i technologii.

Wybranej grupie szkół zaproponowaliśmy udział w prestiżowym programie złożonym z cyklu ciekawych wykładów popularnonaukowych i ćwiczeń laboratoryjnych. Wyselekcjonowane wykłady, prowadzone w formie popularnonaukowej, pozwalają odkryć przed młodymi ludźmi świat nauki o materiałach i technologii przyszłości. Po wykładach w małych grupach laboratoryjnych można dosłownie dotknąć omawianych zagadnień.

Tworzymy prestiżowy klub dla ciekawych świata młodych ludzi i nauczycieli chcących podnosić kompetencje.

Dodatkowym profitem dla uczestników jest możliwość wcześniejszej realizacji wybranych elementów przedmiotów prowadzonych na kierunku Inżynieria i Technologie Materiałowe. Chodzi o zdobycie i zweryfikowanie części wymaganej kartą przedmiotu wiedzy i umiejętności w specjalnie dedykowanym trybie. Jest to szczególnie cenne dla osób, które zdecydują się w przyszłości wybrać ten kierunek studiów na naszym wydziale.

Nauczyciele dzięki uczestnictwie w przygotowanych zajęciach mają natomiast możliwość odbycia cyklu szkoleń i uzyskania certyfikatu podniesienia kompetencji w obszarze inżynierii materiałowej, technologii i nowoczesnych form nauczania.

Politechnika Śląska -zabawa z inżynierią materiałową
Politechnika Śląska -inżynieria materiałowa dla uczniów szkół

XX.XX.2022 SEKCJA A


szczegóły
jesień '22

Dziesięć najważniejszych momentów w rozwoju cywilizacji

pobierz program

XX.XX.2022 SEKCJA A


szczegóły
jesień '22

Stal nierdzewna: zwykły-niezwykły materiał przyszłości

pobierz program

XX.XX.2022 SEKCJA A


szczegóły
jesień '22


Jak zobaczyć dźwięk?

pobierz program

XX.XX.2022 SEKCJA A


szczegóły
jesień '22

Inżynieria materiałowa i medycyna: jak stworzyć nośnik leku

pobierz program

XX.XX.2022 SEKCJA B


szczegóły
jesień '22

Dziesięć najważniejszych momentów w rozwoju cywilizacji

pobierz program

XX.XX.2022 SEKCJA B


szczegóły
jesień '22

Stal nierdzewna: zwykły-niezwykły materiał przyszłości

pobierz program

XX.XX.2022 SEKCJA B


szczegóły
jesień '22


Jak zobaczyć dźwięk?

pobierz program

XX.XX.2022 SEKCJA B


szczegóły
jesień '22

Inżynieria materiałowa i medycyna: jak stworzyć nośnik leku

pobierz program

WIĘCEJ INFORMACJI:

Katedra
Materiałów
Inżynierskich
i Biomedycznych
Politechniki Śląskiej
Konarskiego 18A
44-100 Gliwice

TELEFON

  • +48 32 2371322

E-mail

rmt1@polsl.pl